Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Xi măng Hà Tiên 1
27/12/2013

  Ngày 23/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Công văn ngày 20/12/2013 của CTCP Xi măng Hà Tiên 1. Theo báo cáo, CTCP Xi măng Hà Tiên 1 đã phát hành 120.000.000.000 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác