Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được Giấy đăng ký chào bán riêng lẻ của CTCP Gạch men COSEVCO
25/12/2013

  Ngày 24/12/2013, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu đăng ký chào bán riêng lẻ của CTCP Gạch men COSEVCO.

Theo Giấy đăng ký chào bán riêng lẻ ngày 20/12/2013 của Công ty, phương án chào bán riêng lẻ của Công ty như sau:

- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 1.500.000 cổ phiếu

- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu cho Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của Doanh nghiệp (DATC).

- Phương án chào bán được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 số 10/2013-NQ-ĐHCĐ ngày 30/11/2013; Nghị quyết HĐQT số 12/2013-NQ-ĐHCĐ ngày 20/12/2013 về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác