Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư PV-Inconess
25/12/2013

  

  Ngày 23/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư PV-Inconess, theo Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 17/12/2013. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Đầu tư PV-Inconess đã chào bán là 38.619.500 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác