Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN thông báo nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ của Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng
18/12/2013

  Ngày 16/12/2013, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ theo Báo cáo kết quả chào bán ngày 12/12/2013 của Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng. Theo đó, Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng đã thực hiện chào bán 500.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.

(UBCKNN)

Các tin khác