Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành riêng lẻ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Ánh Dương Việt Nam
11/12/2013

  

  Ngày 10/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Ánh Dương Việt Nam (Mã CK: VNS). Theo đó, Công ty đã phân phối thành công 3.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.

(UBCKNN)

Các tin khác