Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng đợt 2 của CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng
24/03/2020

Ngày 19/3/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 17/3/2020 của CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng (Mã Chứng khoán: DVC – Upcom). Theo Báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng đã phân phối Đợt 2 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 47/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 24/7/2019 là 1.811.615 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác