Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
05/03/2020

Ngày 28/02/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 100/2020/BC/XMC ngày 28/02/2020 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (Mã chứng khoán: XMC – Upcom). Theo báo cáo, CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai đã phát hành thành công 9.623.225 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác