Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV của Tổng Công ty Điện lực - TKV
04/03/2020

Ngày 27/02/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV số 316/ĐLTKV-KTTC ngày 26/02/2020 của Tổng Công ty điện lực – TKV. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV được Tổng Công ty Điện lực – TKV chào mua công khai thành công là 0 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác