Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bàn cố phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Bản Việt
19/04/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bàn cố phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả ngày 15/3/2019 của Ngân hàng TMCP Bản Việt. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Ngân hàng TMCP Bản Việt chào bán thành công là 17.100.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác