Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Dược phẩm Trung Ương 3
08/04/2019

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 360 ngày 01/04/2019 của CTCP Dược phẩm Trung Ương 3 (DP3). Theo đó, DP3 đã phát hành thành công 1.800.000 cổ phiếu; trong đó 850.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, 100.000 cổ phiếu phát hành cho người lao động và 850.000 cổ phiếu đấu giá ra công chúng.

UBCKNN

Các tin khác