Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
29/03/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả số 2381/2019/LienVietPostbank ngày 27/3/2019 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 71/GCN-UBCK ngày 28/11/2018 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt. Theo báo cáo, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt đã thực hiện phân phối 138.144.667 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 58,17% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác