Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín
20/03/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được công văn số 379/CV-VB ngày 8/3/2019 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín về việc báo cáo kết quả xử lý cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 61/GCN-UBCK ngày 25/10/2018 và Quyết định số 39/QĐ-UBCK ngày 18/1/2019 về việc chấp thuận gia hạn giấy chứng nhận.

Theo báo cáo của Vietbank, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn số 1406/NHNN-TTGSNH ngày 07/3/2019 chấp thuận việc Vietbank tiếp tục xử lý 8.567.800 cổ phiếu do người lao động không đăng ký mua hết.

UBCKNN

Các tin khác