Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Dược Hậu Giang của CTCP Chế tạo thuốc TAISHO
13/03/2019

Ngày 4/3/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được hồ sơ đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Dược Hậu Giang (Mã CK: DHG – Niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM) và tài liệu bổ sung ngày 8/3/2019 của CTCP Chế tạo thuốc TAISHO theo nội dung tại Giấy đăng ký chào mua công khai ngày 4/3/2019. Theo đó, CTCP Chế tạo thuốc TAISHO đăng ký chào mua công khai 28.358.748 cổ phiếu DHG theo phương án chào mua công khai được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị CTCP Chế tạo thuốc TAISHO ngày 28/2/2019 và theo quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác