Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
12/03/2019

Ngày 12/3/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 18/GCN-UBCK cho Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. Cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam theo các nội dung như sau:

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng ( mười ngìn đồng)

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 15.121.635 cổ phiếu

- Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 151.216.350.000 đồng (một trăm năm mươi mốt tỷ hai trăm mười sáu triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng).

Tổ chức tư vấn phát hành: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam có vốn điều lệ 37.234.045.560.000 đồng. Trụ sở chính: Số 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác