Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
12/03/2019

Ngày 11/3/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 17/GCN-UBCK cho CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai. Cổ phiếu của CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai theo các nội dung như sau:

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng ( mười ngìn đồng)

Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 2.079.800 cổ phiếu

- Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 20.798.000.000 đồng (hai mươi tỷ bảy trăm chín mươi tám triệu đồng).

Tổ chức tư vấn phát hành: CTCP Chứng khoán Dầu khí

CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai có vốn điều lệ 20.798.000.000 đồng. Trụ sở chính: Số 255B đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác