Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP SARA Việt Nam
08/03/2019

Ngày 07/3/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP SARA Việt Nam (Công ty) theo báo cáo ngày 06/3/2019. Theo báo cáo kết quả phát hành của Công ty, số lượng cổ phiếu đã phân phối của Công ty là 16.000.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác