Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Ô tô TMT
12/06/2014

  Ngày 10/6/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Công văn số 464/TB-TMT-TCKT ngày 28/5/2014 của CTCP Ô tô TMT (MCK: TMT). Theo đó, số lượng cổ phiếu đã phân phối là 2.388.881 cổ phiếu, chiếm 99,99% tổng số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành.

(UBCKNN)

Các tin khác