Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết
30/05/2014

  Ngày 27/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức/tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 173/2014/HĐQT ngày 21/5/2014 để phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết. Theo Báo cáo, số lượng cổ phiếu được CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết phát hành thành công là 1.534.795 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác