Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
13/05/2014

      Ngày 12/5/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 35/GCN-UBCK chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy đăng ký chào bán 17.860.600 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 178.606.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi tám tỷ sáu trăm linh sáu triệu đồng). Tổ chức tư vấn phát hành cho Công ty là Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

       Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy có vốn điều lệ 358,6 tỷ đồng. Trụ sở đặt tại Số 01 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

        Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác