Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo
13/05/2014

      Ngày 12/5/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 33/GCN-UBCK chấp thuận cho Công ty Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo chào bán 5.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, mệnh giá 10.000 đồng. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng). Tổ chức tư vấn phát hành cho Công ty là Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

       Công ty Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo có vốn điều lệ 81 tỷ đồng. Trụ sở đặt tại Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, Khu phố 2, Phường Phú Tài, Tp. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.

        Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác