Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo về việc bán cổ phiếu quỹ của CTCP Dược phẩm Imexpharm
08/05/2014

  Ngày 28/4/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo về việc bán cổ phiếu quỹ theo Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 91/Imex ngày 25/4/2014 của CTCP Dược phẩm Imexpharm. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 19/NQ-HĐQT-IMEX ngày 25/4/2014 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác