Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi của CTCP Sông Đà 9
23/01/2014

Ngày 16/01/2014, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi số 73/GCN-UBCK ngày 10/12/2013 của CTCP Sông Đà 9. Theo đó, CTCP Sông Đà 9 đã thực hiện phát hành 1.316.300 cổ phiếu cho 497 cổ đông của CTCP Sông Đà 9.01 để thực hiện sáp nhập CTCP Sông Đà 9.01 vào CTCP Sông Đà 9.

(UBCKNN)

Các tin khác