Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Cấp Giấy Chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Đại Thiên Lộc
16/01/2014

      Ngày 14/1/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 06/GCN-UBCK chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc chào bán 11.727.062 cổ phiếu, mệnh giá: 10.000 đồng, trong đó: Phát hành 4.690.825 cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu; chào bán 7.036.237 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 117.270.620.000 đồng (Một trăm mười bảy tỷ hai trăm bảy mươi triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng). Tổ chức tư vấn phát hành cho Công ty là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

       Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc có vốn điều lệ 501,36 tỷ đồng. Trụ sở đặt tại Lô CN8, Đường CN5, Khu Công nghiệp Sóng Thần, Phường Phú Tân, Tp. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

        Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác