Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đại Á ra công chúng của Tổng Công ty Tín Nghĩa Công ty TNHH
10/01/2014

Ngày 7/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á ra công chúng của Tổng Công ty Tín Nghĩa Công ty TNHH ngày 24/12/2013 theo Giấy chứng nhận chào bán số 71/GCN-UBCK ngày 4/12/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đại Á được Tổng Công ty Tín Nghĩa Công ty TNHH chào bán thành công là 0 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác