Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu CTCP Cơ khí Ô tô Uông bí ra công chúng cho Công ty TNHH Một thành viên Than Uông Bí - Vinacomin
10/01/2014

  Ngày 9/1/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 01/GCN-UBCK chào bán cổ phiếu CTCP Cơ khí Ô tô Uông Bí ra công chúng cho Công ty TNHH Một thành viên Than Uông Bí - Vinacomin.

    Cổ phiếu CTCP Cơ khí Ô tô Uông Bí ra công chúng được Công ty TNHH Một thành viên Than Uông Bí – Vinacomin đăng ký chào bán ra công chúng theo các nội dung như sau:

    Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 846.054 cổ phiếu; mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

    Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 8.460.540.000 (Tám tỷ bốn trăm sáu mươi triệu năm trăm bốn mươi nghìn) đồng.

    Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime Bank.

  Vốn sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên Than Uông Bí – Vinacomin tại CTCP Cơ khí Ô tô Uông Bí: 8.460.540.000 đồng.

  Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác