Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Dược phẩm Trung ương 3
08/01/2014

Ngày 6/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Dược phẩm Trung ương 3 theo Giấy chứng nhận chào bán số 65/GCN-UBCK ngày 26/11/2013 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo báo cáo của Công ty, số lượng cổ phiếu được CTCP Dược phẩm trung ương 3 chào bán thành công là 1.750.000 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác