Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu CTCP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà của CTCP Sông Đà 11
07/01/2014

  Ngày 02/01/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu CTCP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà của CTCP Sông Đà 11, theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 52/GCN-UBCK ngày 16/10/2013. Theo đó, CTCP Sông Đà 11 đã thực hiện chào bán 828.800 cổ phiếu cho 04 nhà đầu tư.

(UBCKNN)

Các tin khác