Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Cấp Giấy Chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Nhựa Rạng Đông
03/01/2014

  

      Ngày 31/12/2013, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 79/GCN-UBCK chấp thuận cho Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông chào bán 2.875.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng.

  Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 28.750.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ bảy trăm năm mươi triệu) đồng.

  Tổ chức tư vấn phát hành cho Công ty là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

       Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông có vốn điều lệ 115 tỷ đồng. Trụ sở đặt tại Số 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.

        Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác