Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí
17/12/2013

  Ngày 12/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Công văn số 971/PVD-TC ngày 11/12/2013 của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (Mã CK: PVD). Theo đó, số lượng cổ phiếu đã phân phối là 25.020.480 cổ phiếu, chiếm 99,98% tổng số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành.

(UBCKNN)

Các tin khác