Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CtyCP Hưng Đạo Container
09/10/2013

Ngày 8/10/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng không số ngày 2/10/2013 của CtyCP Hưng Đạo Container (Mã CK: HDO) theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 31/GCN-UBCK ngày 7/8/2013. Theo báo cáo, tổng số lượng cổ phiếu CtyCP Hưng Đạo Container đã phát hành để hoán đổi cổ phần CtyCP Cơ khí Vận tải Thương mại Đại Hưng (Mã CK: DHL) là 5.500.000 cổ phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

(UBCKNN)

Các tin khác