Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi của CTCP Quốc Cường Gia Lai
27/05/2014

  Ngày 23/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi đề ngày 9/5/2014 của CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG). Theo Báo cáo, CTCP Quốc Cường Gia Lai đã phát hành để hoán đổi 2.927.167 cổ phiếu, bao gồm 169 cổ phiếu quỹ.

(UBCKNN)

Các tin khác