Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa
28/02/2020

Ngày 26/02/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 01/BCKQPH.NHT.2020 ngày 17/02/2020 của CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (Mã CK: NHT tại Upcom). Theo đó, số lượng cổ phiếu được Công ty phân phối là 5.129.023 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác