Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Garmex Sài Gòn
03/02/2020

Ngày 22/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo số 25/BC.2020 ngày 21/01/2020 của Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (Mã CK: GMC – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 8.915.437 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác