Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam
04/03/2021

Ngày 01/03/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo số 51/2021/CV-IDJ của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (mã chứng khoán; IDJ). Theo đó, Công ty đã thực hiện bán 32.600.000 cổ phiếu (chiếm 100% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán).

UBCKNN

Các tin khác