Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
11/09/2019

Ngày 06/9/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 20/BC-CN ngày 05/9/2019 của CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (Mã chứng khoán: BWS tại UPCoM).

UBCKNN

Các tin khác