Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội
11/09/2019

Ngày 06/9/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 359/NS3 ngày 05/9/2019 của CTCP Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội (Mã chứng khoán: NS3 tại UPCoM).

UBCKNN

Các tin khác