Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 của Ngân hàng TMCP Á Châu
12/08/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 của Ngân hàng TMCP Á Châu

Ngày 08/8/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 số 2616/CV-VPHĐQT.19 ngày 06/8/2019 của Ngân hàng TMCP Á Châu (Mã CK: ACB). Theo đó, ACB đã phát hành thành công 374.149.539 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác