Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đông Hải Bến Tre
01/08/2019

Ngày 31/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo kết quả phát hành số 156/CV-CTĐH ngày 29/7/2019 của CTCP Đông Hải Bến Tre (Mã chứng khoán: DHC, Niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 8.959.257 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác