Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đầu tư Đức Trung
11/07/2019

Ngày 09/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 12/2019/CV-DTC ngày 08/7/2019 của CTCP Đầu tư Đức Trung (Mã chứng khoán: DTI tại Upcom).

UBCKNN

Các tin khác