Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Tập đoàn Sao Mai
03/04/2019

  Ngày 02/4/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung Báo cáo kết quả số 04/ASM-2019 ngày 01/04/2019 của CTCP Tập đoàn Sao Mai (mã CK: ASM, niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM). Theo đó, số lượng cổ phiếu đã phân phối là 16.933.996 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác