Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Bất động sản Thế Kỷ
27/02/2019

Ngày 21/2/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung báo cáo kết quả số 57/2019/CV-CENLAND ngày 21/2/2019 của CTCP Bất động sản Thế Kỷ (mã chứng khoán CRE, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, số lượng cổ phiếu đã phân phối là 30.000.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác