Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của CTCP Xây dựng Coteccons
18/01/2019

Ngày 15/1/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo nội dung báo cáo phát hành số 123/2019/CV-TKHĐQT ngày 14/1/2019 của CTCP Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán CTD, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần XIV số 01/2018/NQ-ĐHCĐ ngày 2/6/2018; Nghị quyết HĐQT số 08/2018/NQ-HĐQT ngày 27/12/2018 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác