Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Kho vận Miền Nam
14/01/2019

Ngày 10/1/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung báo cáo số 006/2019/STG/BC-HĐQT 9/1/2019 của CTCP Kho vận Miền Nam (mã chứng khoán STG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, số lượng cổ phiếu đã phân phối là 12.815.478 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác