Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP SAM Holdings
09/01/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung tại báo cáo số 1295/2018/BC-TGĐ ngày 28/12/2018 của CTCP SAM Holdings (mã CK: SAM, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phát hành 7.250.560 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác