Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Gỗ An Cường
08/01/2019

Ngày 3/1/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo báo cáo số 01/BC-GAC ngày 02/01/2019 của CTCP Gỗ An Cường. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Gỗ An Cường phát hành trả cổ tức thành công là 36.185.634 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác