Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Hưng Thịnh Incons
20/12/2018

Ngày 17/12/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung tại báo cáo kết quả số 09/BC-HTN ngày 17/12/2018 của CTCP Hưng Thịnh Incons (mã chứng khoán HTN, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phát hành 3.749.924 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác