Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
10/10/2018

Ngày 4/10/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (mã CK: SCR, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh) theo nội dung tại Báo cáo phát hành số 57/2018/BC-HĐQT ngày 18/9/2018. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018, Nghị quyết HĐQT số 48/2018/NQ-HĐQT ngày 18/9/2018, Nghị quyết HĐQT số 51/2018/NQ-HĐQT ngày 02/10/2018 và quy định pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác