Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Chế tạo điện cơ Hà Nội
04/04/2016

  Ngày 1/4/2016, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 127/2016/BC ngày 01/4/2016 của CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội (Công ty). Theo đó, Công ty đã phân phối 4.555.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác