Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Thép Dana – Ý
08/01/2014

Ngày 6/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 618/DNY ngày 2/1/2014 của CTCP Thép Dana – Ý, theo đó Công ty phát hành 6.999.517 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác