Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Đầu tư – Kiến trúc – Xây dựng Toàn Thịnh Phát
31/12/2013

  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Đầu tư – Kiến trúc – Xây dựng Toàn Thịnh Phát. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu của CTCP Đầu tư – Kiến trúc – Xây dựng Toàn Thịnh Phát phát hành thành công là 1.983.425 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác